Wyszukiwarka

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych ofertach wypełnij formularz.

Vv

Finansowania Morgana

Finansowanie Zabezpieczone Reasekurowaną Polisą Ubezpieczeniową 

Ten autorski produkt oferowany jest przez KORPORACJE MORGAN podmiot mieszczący się w USA firmę działającą w ścisłej współpracy z wiodącymi instytucjami finansowymi na wielu kontynentach. Ideą produktu jest otwarcie dla Klienta linii kredytowej zabezpieczonej zweryfikowanym projektem Klienta oraz reasekurowaną polisą ubezpieczeniową. Produkt przeznaczony jest dla firm będących w posiadaniu wiarygodnego projektu gotowego do uruchomienia, które równocześnie nie dysponują aktywami wystarczającymi dla zabezpieczenia spłaty kapitału i odsetek od kredytu. W takiej sytuacji możemy przedstawić Klienta aranżerowi i zaangażować się w koordynowanie i monitorowanie całego procesu otwierania wspomnianej linii kredytowej. Mimo dość skomplikowanej struktury procesu, nie jest on długotrwały, zajmuje on, bowiem około 60 dni bankowych od daty sformalizowania transakcji tj. wykonanie audytu przez audytora oraz zatwierdzenia przez aplikanta. Proces jest kompilacją czterech kolejnych elementów:

1. Audyt aplikanta, projektu i biznes planu.

2. Przygotowanie dokumentów kontraktowych - formalizacja transakcji.

3. Aranżacja wystawienia Polisy Ubezpieczeniowej i jej reasekuracja.

4. Wypłata kredytu Realizacja każdego z elementów z wyjątkiem pierwszego nie wymaga zaangażowania Klienta. 

Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe cechy produktu:

I. Okres kredytowania: standardowo 10 lat. Może być on krótszy nie mniej jednak niż 5 lat. Wymaga to jednak indywidualnych uzgodnień.

2. Wznowienie: możliwe na następne okresy, lecz wymaga to indywidualnych uzgodnień.

3. Minimalna kwota aplikacji: USD/€ 5.000.000,oo

4. Maksymalna kwota aplikacji: USD/€ 30.000.000,oo

5. Możliwa Karencja: 2 lata. Odsetki za okres karencji wbudowane w kwotę kapitału. W szczególnych przypadkach okres karencji może być przedłużony nawet do 4 lat, lecz wymaga to indywidualnych uzgodnień.

6. Nominalne oprocentowanie: jednoroczny LIBOR dla USD plus marża 3,5%.

7. Koszty wstępne: Składka ubezpieczeniowa za polisę i reasekurację oraz opłaty prawne, bankowe i administracyjne, muszą być wpłacone z góry po sformalizowaniu transakcji lecz przed wypłatą kredytu.

8. Płatność odsetek: kwartalnie po zakończeniu okresu karencji.

9. Spłata kapitału: możliwa na koniec okresu kredytowania wraz z wbudowanymi odsetkami za okres karencji.

10. Zabezpieczenie: Weksel Własny Firmy.

11. Wkład własny Klienta: 5% od kwoty aplikacji / uzależniony od indywidualnej oceny projektu /

12. Aplikacja: Aby móc zainicjować proces, Klient musi złożyć: (i) Formularz Aplikacji, (ii) Streszczenie Projektu, (iii) Potwierdzenie posiadania wkładu własnego, którego kwota kalkulowana jest indywidualnie po wstępnej ocenie projektu.

13. W przypadku, gdyby finansowanie projektu się nie powiodło, środki wpłacone w myśl zawartych umów zostaną zwrócone Aplikantowi (dotyczy opłaty składki ubezpieczeniowej) która jest zabezpieczona gwarancją wystawioną na rzecz aplikanta przed podpisaniem umowy kredytowej.

Designed by Possible